Příspěvky z fondu prevence pro metabolická onemocnění

Víte, že VZP přispívá na bezlepkovou dietu ročně částkou 8.000 Kč dětem ve věku do 18 let nebo studentům ve věku do 26 let se statusem nezaopatřené dítě s potvrzenou diagnózou s kódem K 90.0 celiakie? A stačí tak málo - při první žádosti doložit i doklad o diagnóze a předložit rodný list dítěte... a při dalších žádostech jen podat žádost... doklady o nákupu potravin se nevyžadují.... žádosti se podávají 2x ročně (vždy na 1/2 výše příspěvku)... více na webových stránkách VZP https://www.vzp.cz/.../podpurne.../metabolicka-onemocneni nebo Vám také rádi poradíme s postupem u nás na prodejně 🙂

Obrázek článku